Att flytta saker från en plats till en annan

Att flytta saker från en plats till en annan upptar en stor del av människans verksamhetstid. Slentrianmässigt gör vi det ofta för hand eller med hjälp av olämplig utrustning.

Många gånger är den vanliga svängkranen med eldrivet lyftblock för långsam och obekväm. Den klarar inte att balansera och hålla lasten i bestämda lägen under lyftet. Det är inte heller säkert att den klarar precisionskraven.

Oändliga möjligheter med Ergolift

Ergolift öppnar många nya möjligheter för snabb, bekväm och säker materialhantering i fråga om måttliga tyngder. Den avlastar operatören tunga arbetsmoment, som att gripa, lyfta, hålla och vända föremål. Samtidigt ger den snabbhet och stor precision.

Ergolift är, kompletterad med lämpliga lyftverktyg, ett mycket flexibelt och ekonomiskt alternativ som löser många förekommande hanteringsproblem.

 

Ergolift ger

  • Ökad produktion i form av kortare hanterings- och genomloppstider
  • Högre produktivitet genom minskat arbetskraftsbehov
  • Förbättrad arbetsmiljö genom att tunga, manuella arbetsmoment försvinner och hanteringen blir säker och bekväm
  • Högre kvalitet tack vare färre hanteringsskador

Ergolift är

  • Lätt att köra med enkel och logisk manövrering
  • Bekväm att köra med fingerlätt styrning av alla rörelser och ett ergonomiskt placerat manöverhandtag
  • Säker att köra tack vare inbyggda sökerhetsfunktioner
  • Driftsäker och lätt att underhålla genom enkel konstruktion och hög kvalitet