Ergomove

Beskrivning

ERGOMOVE är en manuellt styrd hydraulisk vertikalhållare som manövreras med ett enhandsgrepp på verktygsfästet i lyftarens nedre ända.

Med manöverhandtaget regleras lyfthastigheten steglöst från noll till max hastighet. Handtaget är fjäderbelastat och återgår till neutralläget när det släpps, varvid lasten omedelbart stoppar. Vanligen monteras ERGOMOVE i lättravers, vikarm, eller konsolkran. Vid måttliga laster sker de horisontella rörelserna manuellt medan drivning används vid större laster.

Användningsområden

Laddning av verktygsmaskiner, monteringsarbeten, hantering av långgods, skivmaterial, dörrar, fönster, glasskivor, plåtar, rullar etc.

Stort verktygsprogram

Användsningsområdet för ERGOMOVE är obegränsat. Möjligheten att ansluta olika typer av lyftverktyg gör praktiskt taget alla laster hanterbara. Lyftkrok, lyftsax, magnet och vakuumverktyg samt gripdon är några alternativ.
I många fall "skräddarsyr" vi specialverktyg efter kundens behov. Ett mycket flexibelt och ekonomiskt alternativ är vårt modulbyggda gripdonssystem ERGOGRIP. Systemet kan enkelt anslutas till ERGOMOVE och finns i 99 varianter.