Oändliga möjligheter med Ergolift

Ergolift öppnar många nya möjligheter för snabb, bekväm och säker materialhantering i fråga om måttliga tyngder. Den avlastar operatören tunga arbetsmoment, som att gripa, lyfta, hålla och vända föremål. Samtidigt ger den snabbhet och stor precision.

Ergolift är, kompletterad med lämpliga lyftverktyg, ett mycket flexibelt och ekonomiskt alternativ som löser många förekommande hanteringsproblem.

 

Ergolift

Ergolift är ett effektivt hjälpmedel i produktionskedjan inom de flesta industrier. Den kan förses med en mängd olika verktyg, såsom pneumatiska och hydrauliska gripdon, vakuumverktyg, magneter och skräddarsydda specialverktyg.

Ergolift är en manuellt styrd, hydraulisk lyftarm som manövreras med en enhandsgrepp på verktygsfästet.

Armsystemet är ett lättrörligt länksystem med ett parallellstag, som alltid håller verktygsfästet horisontellt oberoende av armens läge. Lyftarmen monteras vanligen på en golvpelare. Den är manuellt svängbar 360 grader kring pelaren.

Manöverhandtag och verktygsfäste bildar en enhet, som är manuellt rörlig längs x-axeln (horisontellt). Denna enhet är också manuellt vridbar kring sin egen centrumaxel, 360 grader. (Alfa axeln - horisontell vridning). Med manöverhandtaget kan hastigheten regleras steglöst från noll till maxhastighet. Handtaget är fjäderbelastat och återgår till neutralläge när det släpps. Då stannar lasten omedelbart och balanseras automatiskt. Det är hela tiden lätt att flytta lasten manuellt i alla horisontella riktningar. Med manöverhandtaget i neutralläge ligger lasten alltid på konstant nivå. De vertikala och horisontella rörelserna kan samordnas, så att lasten hela tiden kan flyttas i önskad riktning.

 

Tekniska Data

Typ MA Typ MA E Typ MA SE
Typ Max lyft- kapacitet, kg Max tillåten excentrisk last, Nm R X Z T L H E F*) J K P Max lyft- hastighet m/min
MA60 60 200 2705 2170 1900 115 2100 4360 1710 585 - - 500 18
MA80 80 250 2195 1760 1500 245 1750 3750 1710 585 - - 500 15
MA75 75 300 3005 2415 2150 25 2300 4710 1710 850 1600 40 500 18
MA75E 75 300 3490 2415 2150 35 1950 4725 2430 585 1600 320 860 18
MA75SE 75 300 3990 2415 2150 40 2750 4730 835 585 1120 480 90 18
MA110 110 500 2195 1760 1500 245 1750 3750 1710 850 1600 40 500 15
MA110E 110 500 2680 1760 1500 305 1450 3815 2430 585 1600 320 860 15
MA110SE 110 500 3180 1760 1500 160 2100 3670 835 585 1120 480 90 15
MA150 150 800 3005 2415 2150 25 2300 4720 1710 850 1600 40 500 18
MA150E 150 800 3490 2415 2150 40 1950 4735 2440 585 1600 320 865 18
MA150SE 150 800 3990 2415 2150 45 2750 4740 845 585 1120 480 85 18
MA200 200 800 2380 1915 1650 70 1750 3840 1710 850 1600 40 500 14
MA200E 200 800 2865 1915 1650 135 1450 39005 2440 585 1600 320 865 14
MA200SE 200 800 3365 1915 1650 190 2300 3960 845 585 1120 480 85 14
MA260 260 800 1880 1500 1250 245 1450 3280 1710 850 1600 40 500 10
MA260E 260 800 2365 1500 1250 260 1100 3295 2440 585 1600 320 865 10
MA260SE 260 800 2865 1500 1250 115 1750 3150 845 585 1120 480 85 10

Mått i millimeter. * Erforderligt fritt utrymme.
Pneumatisk balansering som standard vid motviktsbalansering.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Alternativa utföranden

Superlätta modeller

Ergolift typ MA60 och MA80 har armsystemet tillverkat av aluminium och pneumatiskt balanssystem för armens egenvikt. Denna mycket lätta lyftarm som har hydrauliskt driven lyftrörelse och är pneumatiskt balanserad är extremt följsam och lättarbetad. Den är därför speciellt lämpad för de snabba och lätta lyften.

Ergolift i rostfritt utförande

 

Excentrisk belastning med Ergolift

Ergolift robusta konstruktion tillåter hög excentrisk belastning. Detta innebär att lasten kan hållas och transporteras på stort avstånd från verktygsfästet. Se figur till höger.

Denna ”räcka in/räcka under”-egenskap gör Ergolift effektiv och användbar för en mängd uppgifter som en vanlig lyftanordning inte klarar, exempelvis hantering vid pressar, borr- och fräsmaskiner, ugnar, skåp, konveyersystem etc.
Det betyder också att hantering och balansering av stora, skrymmande laster – som dörrar, väggelement, skivor, långa axlar, rör m m som tidigare krävt minst två man – kan utföras snabbare, bekvämare och säkrare av en man med Ergolift/Ergobalancer.